O mnie

Prowadzę w Gdańsku gabinet do konsultacji z psychobiologii i ustawień systemowych wg. metody Sophie i Berta Hellinger.

Moje kwalifikacje

Jestem dyplomowanym terapeutą ustawień systemowych

W latach 2017-2019 ukończyłam instytut Cichych Ustawień Rodzin u Gerharda Walper’a (Institut Für Stilles Familienstellen, Taunus) wg metody Sophie i Berta Hellinger.

Zrealizowałam m.in. moduł Porządki sukcesu i zarządzanie w zawodzie i w przedsiębiorstwie oraz dodatkowo moduł wprowadzający do Szkoły Miłości w Rodzinie obejmujący zakres tematyczny Pojednanie z Rodzicami wg Jiriny Prekop w oparciu o Terapię Mocnego Trzymania według Prekop (prowadzenie Anna Choińska). 

Obecnie 2022/2023 jestem w trakcie pogłębiającego szkolenia zawodowego Terapeuty Ustawień Systemowych w Uczelni świadomego Terapeuty 38 w Gdańsku. 

Jestem dyplomowanym psychobiologiem

W latach 2020-2022 ukończyłam Psychobiologię w warszawskiej Akademii Psychobiologii Vedica u dr Marzanny Radziszewskiej-Konopko. Psychobiologia Vedica to także widzenie zależności pomiędzy 'chorobą’ a poziomem świadomości człowieka (mapa świadomości Hawkinsa). Te moduły były prowadzone przez Jolantę Toporowicz z Instytutu Euphonia.

Jestem dyplomowanym specjalistą w zakresu doskonalenia procesu metodą Six Sigma (Green Belt)

W roku 2010 ukończyłam w Dublinie roczny kurs (w tym projekt) z zakresu inżynierii/zasad działania procesu celem skutecznego wprowadzania zmian w życiu. Umiejętność tę doskonalę w praktyce w swojej pracy zawodowej.

Więcej o mnie czytaj poniżej.

W roku 2015 ukończyłam także półroczny kurs Praktycznej Filozofii ’Miłość i zastosowanie mądrości w życiu’ (’Practical Philosophy, The Love and application of wisdom’) w Dublin School of Philosophy and Economic Science. 

Miałam również okazję uczyć się bezpośrednio od wspaniałych przewodników takich jak Patrick Ziegler (‘All is Love’ 2017), Małgorzata Wołukanis (‘Metoda Odpinania’ 2017), Malwina Stach i Dawid Okoński (‘Kocham siebie’ oraz ‘Świadome śnienie’ 2019), Monika Rajska (‘Hiperfizyka’ 2020), dr Maria Rozwadowska (‘Świadoma mama’ 2021), Jolanta Drobek (’Hipnointegracyjna psychoterapia oparta na psychologii głębi metodą Wernera Meinholda’ roczne sesje indywidulane 2021 – 2022), Magdalena Szpilka (’Procesowanie Emocji’ 2022), Bodyself (Praca z ciałem w nurcie A. Lowena 2022), Adam Krasowski (’Relacje’ 2022), Adam Krasowski (’Mocny umysł’ 2023).

Co robiłam wcześniej? 

Z wykształcenia byłam prawnikiem oraz certyfikowanym doradcą finansowym i podatkowym. Wiele lat pracowałam w urzędach państwowych, korporacjach finansowych w Polsce i poza jej granicami (Izba Skarbowa Gdańsk/Bydgoszcz, Irish Life plc, Baker Tilly Ryan Glennon, KPMG, Arla Foods). Doświadczyłam, że bez względu na wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania ludzie wszędzie mają te same emocje i uczucia, natomiast różnią nas przekonania i opinie. W rezultacie możemy reagować na te same wydarzenia w różny sposób. Nasze różne poziomy świadomości wpływają na poziom dojrzałości w reakcji na doświadczane przez nas wydarzenia.

Prywatnie

Jestem mężatką. Mamy z mężem dwoje nastoletnich dzieci. Dołączyły do naszej rodziny dwa psy. Mieszkam w Gdańsku, uwielbiam chodzić po górach, robić zaprawy i malować stare meble 🙂

Ja Świadomość

Lubię doświadczać życia. Na dzisiaj twierdzę, że to sens mojego istnienia. Będąca częścią wszystkiego co istnieje, wyposażona w wolę, czuję ogromną radość, że dane mi życie na tym świecie w każdej chwili daje mi możliwość doświadczania poprzez dokonywanie  wyborów w kwantowym polu dostępnych mi potencjałów. Największy potencjał mogę odczuć tylko w tu i teraz, w teraźniejszości, w codzienności. Z wdzięcznością obserwuję swój umysł ograniczony iluzorycznymi, 'ważnymi’ przekonaniami, próbujący  niestrudzenie ucieczkami w przeszłość i przyszłość, zabrać te obecne momenty, w danej chwili. Dane mi dary i cienie, które składają się na mój poziom świadomości stanowią zarówno mój potencjał jak i ograniczenia, które będzie mi odkrywać do końca. Poprzez ciało doświadczam życia pełniej, jest lustrem tego co wewnątrz mnie, świadomego i nieświadomego. A dusza, z miłością, wie swoje, precyzyjnie realizując plan. Ponad 5 lat temu w chorobie doświadczyłam zmiany paradygmatu życia, dzięki czemu jestem dzisiaj tutaj. Tyle na dzisiaj wiem o sobie. I jestem, po prostu.

Certyfikaty

© 2022 Magdalena Magrian • All rights reserved

Created with ❤ by Gienia Creative Patrycja Okła